İlkokul

Resim
Özel Mersin Yenişehir Yıldız Koleji öğrenmeyi öğreten, öğrencilerin yaratıcılıklarını ortaya çıkaran, bireysel farklılıkları geliştiren, öğrenmeyi zor olmaktan çıkarıp kolaylaştıran ve zevkli hale getiren, proje tabanlı modern öğretim yöntemleri benimsenmiştir. Eğitim ve öğretim programı öğrencilerin akademik, sosyal, kültürel, fiziksel gelişimleri ve bireysel farklılıkları göz önünde bulundurularak yapılandırılır.
 
Özel Mersin Yenişehir Yıldız Koleji öğrenciler; araştıran, soran, sorgulayan, sentezleyen, eleştirel düşünen, risk alan, bilgili, prensipli, duyarlı, açık fikirli, öz güveni gelişmiş, iletişim becerileri yüksek bireyler olarak yetişirler.
 
Öğrencilerimiz, çağdaş ve bilimsel gelişmeler doğrultusunda düzenlenen 16 kişilik teknolojik vip sınıflarımızın yanı sıra fen laboratuvarları, sanat ve müzik atölyeleri, kütüphane ve bilgisayar destekli dil laboratuvarı, spor salonu, açık hava spor alanları ile bilgi ve sosyal gereksinimlerini hızlı ve doğru bir şekilde karşılayabilecekleri geniş, ferah bir ortamda öğrenimlerini sürdürürler.