Rehberlik ve Psikolojik Danışma

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık; kendi özelliklerini tanıyan, kendisiyle barışık, olumlu ilişkiler kuran, sorunlarını ve sıkıntılarını fark eden ve sorunlarını çözmek için çaba harcayan, kendi ilgi ve yeteneklerini göz önünde bulundurarak hayatını yönlendiren, sorumluluk alan, motivasyonu yüksek bireyler yetiştirmeye yardım eden programlı ve sistematik bir süreçtir. Bu doğrultuda gelişimsel ve önleyici rehberlik anlayışı ile hareket eden Rehberlik Birimi, uzman kadrosu ile öğrencilerin ihtiyaçlarını ve yaş özelliklerini dikkate alan bireysel görüşmeler, grup çalışmaları, ihtiyaca yönelik test, envanterler ve yerleştirme sınavları hakkında bilgilendirme yapmaktadır.
 
Rehberlik Birimimiz, öğrencilerimizin bedenen ve ruhen sağlıklı, mutlu bireyler olarak yetişmelerini hedefler. Öğrencilerimizin yaş dönemine özgü duygusal ve sosyal gelişimlerini izleyerek eğitim sürecini destekler.
 
Rehberlik Birimi, ana - baba ve çocuklarla bireysel görüşmeler yaparak okul, çocuk ve aile üçgeninin oluşmasına katkıda bulunur. Sınıf öğretmeni ve aile ile işbirliği içinde çalışır. Bu kapsamda ana - baba eğitimine yönelik seminerler ve çeşitli konferanslar düzenler.
 
Çocukların bilişsel, sosyal, duygusal, psikomotor ve dil alanındaki gelişimleri takip edilerek değerlendirmeler velilerimizle paylaşılır.
 
Tanışma toplantıları, bireysel öğretmen görüşmeleri ve aile katılımını sağlayan çeşitli projeler ile güçlü bir okul - aile ilişkisinin kurulması sağlanır. ‘‘ Ana - Baba Okulu ’’  adı altında velilerimize yönelik, çeşitli konularda uzmanların katıldığı seminer ve konferanslar düzenlenir.
Resim