Yabancı Dil Eğitimi

Okulumuz da anasınıfından ortaokul seviyesine kadar birinci yabancı dil İngilizcedir.
 
Özel Mersin Yenişehir Yıldız Koleji öncelikli hedefi; kişisel gelişimini tamamlamış, özgür, insan odaklı düşünen ve yaşayan, doğaya ve çevreye saygılı, teknolojiyi iyi kullanabilen, İngilizce dilini çok iyi kullanabilen, yurtdışında ya da İngilizce kullanılan ortamlarda kendisini rahatça ifade edebilen bireyler yetiştirmektir.
 
Bu hedef doğrultusunda, derslerimizde sınıf seviyelerine göre  birçok öğrenme modelinden yararlanmakta ve sadece öğretmen bazlı dersler değil hem öğretmen hem de öğrencilerin aktif olduğu dersler işlenir.
 
Yabancı dil derslerimizde hem öğrencinin tek başına yer aldığı hem de ikili ya da gruplar halinde yapılan aktivitelerde teknolojiye de ağırlıklı yer verilir.
 
Tüm aktivitelerde öğrencilerin dinleme, anlama, konuşma ve yazma becerilerini geliştirmek dil öğretimindeki temel hedefimizdir. Hem Türk hem de yabancı öğretmenlerimizin hedeflerinden biri de öğrencilerimizin telaffuzlarını iyi duruma getirmektir.
 
Uzman öğretmenler tarafından yapılan aktiviteler eşliğinde her öğrenci günlük hayatta İngilizceyi kolayca kullanabilir ve kendisini ifade edebilir duruma gelir.
 
Özel Mersin Yenişehir Yıldız Kolejinin hedeflerinden biri de farklı kademelerdeki öğrencilerinin uluslararası sosyal sorumluluk projelerinde de yer almalarını sağlamaktır. Yer aldıkları projelerde İngilizcelerini de kullanarak hem projede yer almış hem de öğrendikleri yabancı dili kullanmış olacaklardır.

İkinci dil olarak Almanca öğretilmektedir. 
Resim