Değerlerimiz

Mutlu, sağlıklı, özgüvenli, başarılı, araştıran-sorgulayan, yaratıcı, öz disiplin sahibi, ulusal ve uluslararası değerleri kavrayıp benimsemiş, insan haklarına saygılı, kendi öğrenmesinin sorumluluğunu alan, diğer insanların gereksinimlerine ve çevresel konulara duyarlı, Atatürk ilke ve devrimlerini içselleştirmiş bireyler yetiştiririz.

Her bir öğrencimiz özeldir, onları her yönüyle tanır, onların çok yönlü gelişimlerini hedefleriz.

Öğrencilerimize ana dilimizin yanı sıra ingilizce ve ikinci yabancı dili de, sosyal ve akademik yaşamlarında doğru ve etkin olarak kullanabilecekleri düzeyde öğretiriz. Okul öncesi eğitimden ilköğretim okuluna eğitimin sürekliliği ilkesini gerçekleştiririz.

Sunacağımız eğitimin kalitesinin, çalışanlarımızın kalitesi ile başladığına inanan bir kurum olarak; kurumlarımızda adil, güvenli, sevgi, saygı, açık iletişim ve empatik yaklaşıma dayalı insan ilişkilerini önemseriz.

Özel Mersin Yenişehir Yıldız Koleji eğitim kadrosu ve çalışanları olarak özverili çalışmayı, sürekli gelişmeyi, işbirliği ve dayanışma içinde olmayı ve olumlu bir kurum iklimi oluşturmayı önemseriz.

Çalışanlarımızın yenilikçi görüşlerine değer verir, gelişimlerini destekler, başarılarını takdir ederiz.

Kişisel ve toplumsal sorumlulukları almaya her zaman gönüllüyüz ve bunun ülke için taşıdığı önemin bilincindeyiz.

Ulusal ve uluslararası değerleri özümseyip bütünleştirir, bunların ışığında yeni değerlerin geliştirilmesinde model oluruz.

Öğrencilerimizin bilim, kültür, sanat ve spor etkinliklerine, ulusal ve uluslararası düzeyde katılmaları ve bu etkinliklerde başarılı olmalarını hedefleriz.